Läkemedelsförskrivning från olika håll kan ha bidragit till självmord, SU 535-237/15

En patient med multipla fysiska sjukdomar och tablettberoende behandlas också för ångest och depression. Efter inneliggande vård remitteras patienten till öppenvården för fortsatt behandling av tablettberoendet. I samband med detta diskuteras var patientens fortsatta tablettförskrivning ska skötas.

Patienten intoxikerar sig med tabletter förskrivna inom somatisk akutsjukvård och avlider.

Diarienummer: SU 535-237/15

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-07-01

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m