Läkemedel gavs felaktigt i central venkateter istället för i näringssond

Patienten får vätska och vissa läkemedel genom en central venkateter, det vill säga direkt i blodet. Dessutom får patienten näring via sond i magsäcken. Sköterskan ger av misstag läkemedel som skulle ges i näringssonden i centrala venkatetern. I samband med detta får patienten ett krampanfall.

Patienten blir återställd. Händelsen ska utredas och en åtgärdsplan ska tas fram för att förhindra att liknande misstag görs i framtiden.

SU 535-158/13

 

Åtgärdsbeslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2014-01-24

Länk till åtgärdsbeslut från IVO

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2014-03-03

Ärendet avslutas.

Länk till beslut från Inspektionen för vård och omsorg

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m