Läckage av läkemedel från central venkateter, SU 2017-04485

2017-10-17

Patient som vårdades på grund av hjärnblödning. Patienten hade fått en central venkateter som dock perforerade kärlväggen. Då läkemedlet gavs i katetern fick man läckage av läkemedlet ut i vävnaden. Patienten har inte fått några kvarstående besvär av händelsen.

Diarienr SU 2017-04485

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2017-11-17

Ärendet avslutas

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m