Laboratorieresultat manuellt justerade

En anställd vid laboratorium har manuellt justerat resultat från en analytisk metod så att icke godkända kontroller kunnat godkännas.

Vid kontroll av en analytisk metod på laboratoriet upptäcktes att kontrollresultat justerats manuellt, så att dessa hamnat inom godkänt intervall. Detta medförde att icke godkända kontroller kunnat godkännas. Utredning visar att person anställd på enheten inte följt gällande arbetsrutiner för driftkontroller vid laboratoriet. Genomgång visar inte på några konsekvenser för patienter berörda av analysmetoden.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

  • Kontinuerliga utbildningsinsatser.
  • Analyser som enbart har en utförare har identifierats och arbetsrutiner har ändrats så att flera personer kommer att vara involverade i analysarbetet och därtill hörande kontrollresultat.
  • Genomgång av eventuellt drabbade patienter.
  • Felsökning och genomgång av aktuell metod.
  • Avstängning av aktuell person.

Socialstyrelsens beslut 2012-12-21

Socialstyrelsens bedömning: Vårdgivaren har vidtagit åtgärder för att minimera risken för att liknande händelser inträffar.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut 2012-12-21 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m