Kvarlämnat material upptäcks fem år efter operation, SU 535-154/15

Patient som för sex år sedan ådrog sig en knäfraktur som då opererades med platta, skruvar och stift. Initialt gick det bra för patienten. Efter flera år dock tilltagande besvär, vilket föranledde att man fem år senare tog bort plattan. I samband med detta noteras att det finns lite handskmaterial kvar som suttit fast i plattan. Odlingar togs och vid anrikning av dessa konstateras lågintensiva bakterier. Man bedömde initialt att borttagande av handskmaterialet skulle vara tillräckligt. Patienten har dock efter den senaste operationen kvarstående och ökande besvär av svårbedömd art och man prövar nu att behandla  patienten med antibiotika. 

Diarienummer: SU 535-154/15

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-02-16

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m