Kvarglömt stift efter frakturer i fingrar, SU 535-39/14

Patient som ådrog sig frakturer i fingrar i samband med fall. Opererades med att frakturerna lades tillrätta och stiftades för att fixeras. Vid postoperativ stiftdragning missades ett stift som åkt in under huden och inte syntes. Röntgenbilder återfanns inte vid stiftdragningen och i journalen framgick inte antalet stift som opererats in. Patienten hade fortsatta smärtor och rörelseinskränkning och sökte därför akut. Röntgen visade då ett kvarvarande stift som avlägsnades. Patienten fick förlängt lidande och rehabiliteringsprocess men bedöms troligen inte få bestående men.

Diarienr SU 535-39/14

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2015-07-31

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m