Kontrollåterbesök först ett år efter injektionsbehandling av ögonsjukdom , SU 2016-04819

2017-01-02

Patient med åldersförändring i gula fläcken blev ej kallad på kontrollbesök efter injektionsbehandling nummer tretton. Kallades först ett år efter sista injektion, då var synskärpan förlorad och ögat inte längre behandlingsbart.

Diarienummer: SU 2016-04819

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-07-04

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m