Komplicerat vårdförlopp efter blodproppslösande behandling SU 535-360/14

På grund av stopp i blodtillförseln till ena benet får en svårt kärlsjuk diabetiker akut behandling med blodproppslösande medicin. I samband med detta görs upprepade försök att kateterisera pulsådrorna vid båda handlederna (2 ggr i vardera armen) utan att man lyckas. Nästa dag har patienten  kompartmentsyndrom (kraftigt ökat tryck i muskulaturen med försämrad blodtillförsel) i båda underarmarna. Patienten opereras akut (fasciotomi) och den blodproppslösande behandlingen avbryts.

Samma kväll försämras blodtillförseln till det ben man behandlat, troligen pga. att man tvingats avbryta den blodproppslösande behandlingen, och patienten opereras akut för att förbättra blodtillförseln till benet. Efter denna operation krävs det upprepade kirurgiska omläggningar av såväl underarmar som ben, dels på SU men också på hemortssjukhuset. Sex dagar efter fasciotomin utvecklar patienten en hjärtinfarkt. Patienten är för närvarande rullstolsberoende och har fått gå ner i arbetstid.     

Diarienummer SU 535-360/14

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2015-02-23

Ärendet avslutas.

Länk till beslut.

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m