Knivstick i hjärtat blev inte handlagt optimalt, SU 535-379/14

Patient som inkom med knivistick i hjärtat till akut- och olycksfallsmottagningen. Patienten hade en pågående blödning från bröstkorgen och var i dåligt allmäntillstånd. Man öppnade omgående hans bröstkorg och såg att han hade ett stort sår i hjärtat men på grund av osäkerhet av lämplig åtgärd kontaktades först bakjour och tidsfördröjningen gjorde att patienten förlorade mycket blod. Man sydde därefter ihop hjärtat och gav patienten blod. Patienten behövde dock mer blod, men trots att blod var rekvirerat kom inte detta till akutrummet i tid och patienten förblödde. Patienten avled efter 30 minuter på traumarummet.

Diarienr SU 535-379/14

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2015-08-11

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m