Kateter kvarglömdes i njurbäcken i samband med operation, SU 2016-03557

2016-10-26

Patient som opererades på grund av en förträngning mellan njurbäcken och urinledare. Man utförde njurbäckenplastik och i samband med ingreppet lades en så kallad pigtail-kateter (stent) in i urinvägen. Denna kateter skulle tas bort efter 2 - 4 veckor men det dokumenterades inte att patienten hade en kvarstående kateter och därför planerades inte någon dragning av katetern. Efter 90 dagar gjordes en kontrollröntgen som visade normala förhållanden. Efter ytterligare två veckor kontaktade patienten mottagningen på grund av smärta över njurarna och blod i urinen. Patienten hänvisades då till primärvården för att få antibiotikabehandling men efter ytterligare 20 dagar kontaktar patienten mottagningen åter på grund av blod i urinen. Då gjordes en datorröntgen av urinvägarna som visade fria förhållanden. Ytterligare lång tid efter ingreppet hörde patienten av sig återigen på grund av besvär och då uppmärksammas på mottagningen att katetern låg kvar i urinvägen och katetern tas då bort. Patienten är idag besvärsfri.

Diarienr SU 2016-03557

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2016-11-28

Ärendet avslutas

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m