Interstitiell nefrit och hypertoni efter behandling med läkemedel mot inflammatorisk tarmsjukdom, SU 535-39/15

Patient med inflammatorisk tarmsjukdom insattes på läkemedel på grund av försämring av symtom. I strid med gällande riktlinjer togs första njurfunktionsprov senare än stipulerad tid. Vid senare provtagning av njurfunktion fann man en nedsättning av njurfunktion, vilket borde ha lett till kraftig dosminskning eller avslutande av läkemedelsbehandlingen, vilket inte skedde och även detta är i strid med gällande riktlinjer. Patienten utvecklar interstitiell nefrit med sekundär blodtrycksförhöjning. Patienten kan få bestående men.

Diarienr SU 535-39/15

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2015-04-01

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m