Instrument kvar i patientens buk efter operation

Vid rutinkontroll efter njuroperationen identifierades ett instrument i patientens buk. Man planerar inte avlägsna instrumentet då det ligger djupt i buken och patienten är utan besvär. Fortsatt uppföljning och återbesök planeras. Patienten är informerad. 

En del av njuren opererades bort på grund av njurtumör. Det uppstod inga komplikationer och kontroller efter operationen har varit utan anmärkning. I samband med rutinkontroll ett år efter operationen identifierades ett instrument i patientens buk. Man planerar inte avlägsna instrumentet då det ligger djupt i buken och patienten är utan besvär. Fortsatt uppföljning och återbesök är planerade. Patienten är informerad.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

Verksamheterna Urologi och Anestesi-Operation-Intensivvård ska inom mars 2013 ha:

  • Implementerat 100-procents följsamhet till rapporteringsverktyget SBAR (situation, bakgrund, aktuellt tillstånd, rekommendation) vid överrapporteringar.
  • Implementerat 100-procents följsamhet till WHOs checklista för säker kirurgi i alla steg.
  • Återinfört rutin där operatör kontrollerar dukar och instrument inför operation.
  • Utfärdat enhetlig rutin vid uppdukning inför operation.
  • Undersökt möjligheterna till ny funktion i systemet Operätt för att inte kunna "stänga ned" aktuell patient förrän signering är utförd.
  • Infört rutin att utföra instrumentkontroll med dokumentation i Operätt vid uppdukning inför operation.

Socialstyrelsens beslut 2013-02-28

Socialstyrelsens bedömning: Vidtagna/planerade åtgärder är adekvata.

Ärendet avslutas.

Länk till  pdf med Socialstyrelsens beslut 2013-02-28 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m