Infektion vid perifer kärlnål gav blodförgiftning, SU 535-346/15

Patient som vårdas på geriatrisk avdelningen efter att ha genomgått underbensamputation på grund av grav kärlsjukdom. Patienten är mycket tagen efter operationen och återhämtar sig dåligt.

Några veckor efter operationen noteras att höger arm är svullen och rodnad. Det sitter en perifer venkateter i höger hand, men inget datum när den är satt och det finns heller inte dokumenterat i journal enligt den rutin som gäller på kliniken. Patienten bedöms ha en hudinfektion med blodförgiftning. Patienten försämras ytterligare och dör senare samma dygn med symptom som tyder på att infektionen kan ha bidragit till dödsfallet.

Diarienummer: SU 535-346/15

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-07-01

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m