Infektion efter shuntoperation

Barn förlöst genom kejsarsnitt efter 37 graviditetsveckor. Föddes med ett ryggmärgsbråck. Opererad vid ett par timmars ålder. Efter en vecka lades en shunt in från skallen till buken på grund av utveckling av vattenskalle. Stygnen på huvudet togs bort enligt plan efter tio dagar och två dagar senare iakttogs att operationssåret över den så kallade Rickhamsdosan var lite kletigt och glipande. Odling ordinerades och antibiotika gavs intravenöst. Ytterligare två dagar senare noterades en vit struktur i såret och man misstänkte att det var Rickhamsdosan och man föranstaltade om neurokirurgbedömning påföljande dag. Patienten sågs av neurokirurg som konstaterade att shunten "låg i dagen" och anmälde patienten för operation med anläggande av dränage av ett av hjärnans hålrum. Denna operation utfördes påföljande dag. Fyra dagar senare utvecklade patienten en infektion orsakad av koagulasnegativa stafylokocker i hjärnans hålrum. Antibiotikabehandling gavs i blodet i 14 dagar och ny shunt kunde sedan insättas. Patienten utskrevs med gott allmäntillstånd.

Ärende SU 535-248/13

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-12-13

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med beslut  från Inspektionen för vård och omsorg 2013-12-13

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m