I flera år haft diagnosen epilepsi där omgranskning och nyregistrering av EEG visar psykogena icke-epileptiska anfall, SU 535-234/15

Patient med diagnosen epilepsi där man efter några år gör video-EEG-utredning på misstanke om psykogena anfall. EEG bedöms dock visa epileptisk aktivitet. Efter ytterligare några år görs en ny utredning då patienten har frekventa anfall. Vid utredningen eftergranskas den tidigare video-EEG-registreringen och man gör även en ny EEG-registrering. Man finner nu inte några hållpunkter för epilepsi utan bilden överensstämmer med psykogena icke-epileptiska anfall. Patienten bedöms inte få bestående men av den felaktiga epilepsidiagnosen.

Diarienr SU 535-234/15

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-07-14

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m