Hudinfektion hos knäprotesopererad patient leder till sepsis och lårbensamputation, SU 2016-04760

2017-01-03

Patient som på resa ådragit sig små smår på benet. Inkommer med smärta runt knä, feber och höga infektionsparametrar. Då patienten har knäprotes inopererad tolkas det först som protesinfektion. Inlägges på avdelning där det konstateras att patienten har blodförgiftning, dock tolkar man ursprunget som oklart. Patienten tas till intensivvård. Efter några dagars behandling och utredning konstateras till slut misstänkt protesinfektion ändå. Vid påbörjad operation konstateras att benet inte går att rädda och måste amputeras.

Diarienr SU 2016-04760

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-04-04

Ärendet avslutas.

Länk till beslut     

 

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m