Höftfraktur tolkades som knäsmärtor hos patient med tumörsjukdom, SU 2016-04798

2017-01-03

Patient som söker akut med smärta i knä efter fall. Patienten röntas med normala fynd och inlägges för mobilisering och observation över natten. Blir därefter utskriven men återkommer efter ytterligare några dagar på grund av nytt fall i hemmet och samma smärta i knät. Även då frias patienten från skelettskada. Patienten läggs dock in på medicinavdelning på grund av smärtor och sänkt allmäntillstånd. Utredning på grund av prostatacancer vidtar på annan avdelning efter ytterligare tre dagar. I samband med utredning av detta konstateras en höftfraktur, det vill säga cirka en vecka efter inläggningen. Höftfrakturen har sannolikt förelegat vid det andra undersökningstillfället, eventuellt fanns den vid det första.

Diarienr SU 2016-04798

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-04-04

Ärendet avslutas.

Länk till beslut     

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m