Höftfraktur tolkades initialt som knäskada, SU 2016-04182

2016-11-25

Dement äldre patient inkommer till akutmottagningen efter fall på äldreboende. Klagar över smärtor i knä som undersöks och röntgas, utan att fraktur påvisas.  Patienten återkommer fem dagar senare med infektionstecken efter att ha varit sängliggande på äldreboendet. Vid undersökning hittar man tecken till höftfraktur vilket bekräftas via röntgen och patienten opereras därefter. Frakturen fanns sannolikt redan vid första besöket.

Diarienummer: SU 2016-04182

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-02-23

Ärendet avslutas.

Länk till beslut                   

       

 

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m