Hiss stannar och nedsövd patient under transport blir kvar i 50 minuter, SU 2016-02886

2017-03-14

Patient nedsövd i respirator hämtas av ambulanspersonal från intensivvårdsavdelning för vidare transport med ambulans. Vid nedfärd stannar hissen mellan två våningar. Man trycker på larmknappen i hissen och får svar från hissföretaget att de kommer att sända reparatör när sådan finns tillgänglig, vilket dock dröjer. Vid ny kontakt uppfattas att man får osäkra besked. Mobiltäckning saknas men till slut får man mobilkontakt SOS Alarm som skickar räddningstjänst, så att man via bår kan lyfta ut patienten, som då varit i hissen i 50 minuter.

Händelsen uppfattades som mycket riskfylld och obehaglig, men bedöms inte ha påverkat patienten tillstånd. Den viktigaste bakomliggande orsaken är att larmfunktionen för hissen, som var nyinstallerad, ingick i garantiavtal med hissleverantören och inte i det vanliga jouravtalet med ordinarie larmoperatör.

Diarienummer: SU 2016-02886

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-05-09

Ärendet avslutas.

Länk till beslut 

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m