Handoperation fördröjd på grund av förkommen operationsanmälan, SU 2016-04409

2016-12-22

Patient på besök inom handkirurgin där läkare 1 beslutar om operation för misstänkt skivepitelcancer in situ. Operationsanmälan dikteras och skrivs ut av sekreterare. Tio månader senare är patienten på återbesök hos läkare 2 där det uppmärksammas att patienten inte är opererad. Operationsanmälan går inte att hitta hos operationskoordinatorerna. Ett skyndsamt omhändertagande ordnas med operationstid kort därpå.

Diarienr SU 2016-04409

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-05-31

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m