Hål på matstrupen efter ultraljudsundersökning av hjärtat, SU 2016-00167

Tre månader gammal, prematurfödd patient, som opererades för en medfödd förträngning av klaffen mellan vänster kammare och stora kroppspulsådern. Vägde vid operationen 3,1 kg. Operationen genomfördes som planerat, i slutet av operationen skulle man kontrollera operationsresultatet med ultraljud. Detta gjordes genom att föra ner en undersökningssond i matstrupen. Nerförandet vållade problem och i stället för att föras ner i matstrupen kom sondens ände att föras genom matstrupens vägg i höjd med svalgets nedre del.

Man upptäckte komplikationen genast och tillkallade öronläkare och barnkirurg, som omgående sydde över hålet. Perforationen läkte helt komplikationsfritt. Men efterförloppet blev långdraget och komplicerades av andningsrelaterade problem, som kan ha varit infektionsorsakade.

I efterförloppet har patienten haft påverkad stämbandsrörlighet med ökad risk för aspiration i samband med matning och sondmatas därför. Öronläkare har bedömt att skadan kan ha samband med det inträffade men den kan också vara orsakad av nervpåverkan orsakad av hjärtkirurgin. Prognosen bedöms som god.

Diarienr SU 2016-00167

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2016-03-21

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m