Fullbordat suicid efter upprepade försök, SU 2016-00261

En patient med alkoholmissbruk och depression har kontakt med psykiatrisk öppenvård. Patienten gör ett allvarligt suicidförsök och uttrycker starkt missnöje över att ha överlevt detta. Patienten accepterar att prova psykoterapi men är tydlig med sin starka tveksamhet till hur detta ska kunna hjälpa. Patienten upplevs som förbättrad men uteblir från ett par mottagningsbesök; man får ingen kontakt via telefon. Knappt en månad efter sista öppenvårdsbesöket, fem månader efter det tidigare suicidförsöket, får mottagningen besked att patienten avlidit efter suicid.

 Diarienummer: SU 2016-00261

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-11-01

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m