Foster dog på grund av hämmad tillväxt

En omföderska med diabetes inlades på grund av tillväxthämmat foster. Patienten övervakas med fosterövervakningskurva. Den datoriserade kurvan är ej godkänd men visuellt bedöms kurvan som ungefär tidigare kurvor. Påföljande morgon konstateras fosterdöd.

Patienten, en blivande omföderska, med insulinbehandlad diabetes, inlades i graviditetsvecka 32 (av 40) på grund av tillväxthämmat foster. Kortisonbehandling ges för att påskynda lungmognad hos fostret. Patienten övervakas med ultraljud och fosterövervakningskurva med såväl visuell som datoriserad tolkning. Visuellt är kurvan flera gånger svårtolkad och den är vid flera tillfällen ej godkänd av datoriserad tolkning, men också ibland godkänd.
    Då patienten är i graviditetsvecka 32+2 är den datoriserade kurvan ej godkänd, men den viktigaste parametern i den datoriserade tolkningen är hela tiden normal, och visuellt bedöms kurvan som ungefär tidigare kurvor. Påföljande morgon konstateras fosterdöd. Fostrets vikt bekräftar tillväxthämningen.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-07-01

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-07-01 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m