Försvann efter beviljad frigång från psykiatrin

En psykiskt sjuk patient vårdades inom slutenvården. Man noterade inga självmordstankar, varför patienten beviljades permission. Patienten gick  på beviljad frigång men återkom aldrig. Polis har inte hittat patienten. Anhörig har ansökt om dödsförklaring.

En äldre patient hade varit psykisk sjuk i ett trettiotal år och var välkänd inom psykiatrin på grund av schizoaffektivt syndrom, depressiv typ. Patienten hade i många år haft regelbunden kontakt med öppenvårdsmottagning inom psykiatrin. För två år sedan förgiftade patienten sig i självmordssyfte och kom sedan att vårdas inom slutenvården enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Man noterade inga aktuella självmordstankar eller planer, varför den frigång patienten önskade dagen efter inläggning beviljades med successiv upptrappning, så att patienten efter en dryg vecka beviljades dag- och nattpermissioner, vilket förlöpte bra utom vid två tillfällen. Knappt 14 dagar senare gick patienten på beviljad frigång men återkom aldrig. Polis har inte lyckats hitta patienten. Anhörig har ansökt om dödsförklaring.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-08-16

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-08-16 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m