Försenat omhändertagande av patient med hjärtinfarkt

Patienten söker akut för bröstsmärtor, men får ta kölapp och vänta. Bedömning startas efter 48 minuter, varvid man uppdagar hjärtinfarkt. Patienten genomgår PCI och opereras. Undersökning nästa dag visar nedsatt funktion i ganska stor del av hjärtmuskeln.

Patienten kommer gående och söker akutmottagningen för bröstsmärtor. Trots bröstsmärtorna blir patienten hänvisad att ta kölapp och sitta ner och vänta på sin tur. Bedömning av sjukdomsgrad startas efter 48 minuter, varvid man uppdagar en pågående hjärtinfarkt. 37 minuter senare förs patienten till kardiologlaboratoriet för PCI (ballongvidgning av hjärtats kranskärl), som visar förträngning, och patienten opereras. Ultraljudsundersökning av hjärtat påföljande dag visar ett relativt stort område i hjärtats muskel med nedsatt funktion.

Vidtagna åtgärder

  • Väntrummet har försetts med större skyltar som beskriver hur man vid en nödsituation, ska gå till väga för påkalla personal.
  • Information har gått ut till alla personalgrupper om att patienter med bröstsmärta ska tas om hand omedelbart.
  • Utbildningsinsatser med kompetenshöjande åtgärder i att uppmärksamma allvarliga symtom och reagera på dem.

Socialstyrelsens beslut 2012-01-16

Socialstyrelsens bedömning: Patienten fick vänta orimligt lång tid i väntrummet på akutmottagningen innan vårdpersonalen uppmärksammade patientens allvarliga belägenhet.

Socialstyrelsen beslutar att vårdgivaren ska vidta följande åtgärder:  Säkerställa att tillsyn och övervakning av patienter sker på ett patientsäkert sätt i alla delar av akutmottagningens lokaler och under patientens hela vistelse där. Redovisningen av åtgärderna ska ha inkommit till Socialstyrelsen senast den 1 april 2012.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut 2012-01-16 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m