Försenat kontrollbesök innebar icke behandlingsbar synnedsättning, SU 2016-04825

2017-01-02

Patient med åldersförändring i gula fläcken har ej blivit kallad i tid till kontrollbesök efter injektionsbehandling nummer 6. Istället för en månad efter injektion kallas patienten tio månader senare. Då är synskärpan försämrad till nivå under behandlingskriterier, det vill säga behandling är inte längre verksam.

Diarienummer: SU 2016-04825

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-07-04

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m