Försenade återbesök ledde till nedsatt syn, SU 2017-03920

2017-09-29

Patient med skador på gula fläcken och där regelbunden injektionsbehandling var ordinerad. Vid flertal tillfällen blev dock återbesöken försenade och patienten fick därför en synnedsättning på båda ögonen.


Diarienummer: SU 2017-03920

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2018-02-12

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m