Försenad utskrift av läkardiktat ledde till att operation försenades

Patienten bedöms av läkare inför operation av hudförändring i ansiktet. Läkaren dikterar att operation ska ske inom två veckor. Diktatet skrivs ut efter fem veckor, vilket försenar operationen. Förseningen har inte påverkat patientens prognos negativt.

Patienten bedöms av läkare inför operation av hudförändring i ansiktet. Läkaren dikterar att operation ska ske inom två veckor. Det elektroniska diktatet blir i systemet Medspeech felaktigt prioriterat för utskrift inom 14 dagar och inte för utskrift inom 24 timmar. Utskriften skedde inte förrän efter fem veckor, vilket försenade operationen betydligt. Sannolikt har förseningen i det här fallet inte påverkat patientens prognos negativt.

Socialstyrelsens beslut

Vi avvaktar ännu Socialstyrelsens beslut i ärendet.

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m