Försenad utredning av patienter med lungförändringar, SU 535-36/15

Händelsen berör en epidemiologisk studie där personer efter informerat samtycke genomgår omfattande undersökningar inklusive datortomografi av hjärta och lungor. Ett omfattande analysarbete genomförs för att sammanställa undersökningsresultaten. Under maj och juni undersöktes sju försökspersoner där lungförändringar påvisades men remiss för vidare uppföljning skrevs först fyra månader efter att den datortomografiska undersökningen bedömts av radiolog.

Förseningen bedöms ha kunnat innebära risk för allvarlig vårdskada. Samtliga patienter har utretts. En av patienterna har kunnat avslutas medan övriga patienter kommer att följas upp med ny undersökning.

Diarienummer: SU 535-36/15

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2015-06-05

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m