Försenad diagnostik av tumör i tjocktarmen, SU 535-53/15

Patient som opererades akut med laparaskopi utan patologiskt fynd. Patienten hade dock kvarstående buksymptom och en röntgen gjordes. Denna visade då en oklar väggförtjockning i tjocktarmen, och man föreslog skopi från röntgenavdelningens sida. Remiss skrevs med frågeställning om malignitet men remissen avböjdes då man ansåg att den här typen av röntgenfynd och bukingrepp inte talade för malignitet. Patienten släpptes därför utan vidare kontroller men återkom efter ett år, och hade då en tumör i tjocktarmen.

Diarienummer SU 535-53/15

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2015-12-08

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m