Försenad diagnostik av elakartad tumör i ändtarmen på grund av köer till undersökning (SU 535-215/13)

Patienten remitterades till endoskopimottagningen på Östra sjukhuset på grund av blödning från ändtarmen. Remissen bedömdes och prioriterades så att undersökningen skulle genomföras inom tre månader. På grund av köer undersöktes patienten först efter tolv månader och då kunde man konstatera att patienten hade en elakartad tumör i ändtarmen. Fördröjningen kan ha påverkat prognosen. En händelseanalys kommer att göras för att ta fram åtgärder så att liknande händelser inte ska ske i framtiden.

Ärende SU 535-215/13

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2014-06-26

Ärendet avslutas.

Länk till beslut från Inspektionen för vård och omsorg, SU 535-215/13

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m