Försenad diagnos av tuberkulos, SU 2016-01356

2016-08-31

Patient som vårdas för lunginflammation och proppar i lungorna. Uppföljning görs via verksamhetens specialistmottagning där patienten redan följs för annan sjukdom. Man gör ingen kontrollröntgen av lungorna och fem månader senare återinläggs patienten på grund av blodiga upphostningar. Primärt misstänks lungcancer men fortsatt utredning visar tuberkulos.

Diarienummer: SU 2016-03156

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-02-23

Ärendet avslutas.

Länk till beslut     

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m