Försenad diagnos av strokesjukdom SU 535-333/14

Ambulans larmades ut till patient som ramlat ihop i hemmet, blivit svag i hela kroppen och talat sluddrigt. Vid ambulansens ankomst hade styrkan och talet kommit tillbaka och utöver högt blodtryck bedömdes patienten vid undersökning vara symptomfri och lämnades i hemmet. Mindre än en timme senare återfår patienten svaghet, nu i höger kroppshalva. Ny ambulans larmas ut och vid undersökning finns nu klara symptom på stroke. Diagnosen bekräftas på sjukhus. Patienten har kvarstående svaghet och talsvårigheter.

Diarienr SU 535-333/14

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2015-08-31

Ärendet avslutas

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m