Försenad diagnos av infektion i ryggkota som medförde ryggmärgspåverkan

Patienten får behandling för en fotledsfraktur. Efter fyra veckor söker patienten på grund av smärta i bröstryggen och svårigheter att gå i trappa. Smärtan utreds och bedöms vara muskulär. Efter ytterligare ett par dagar söker patienten akut på grund av fortsatt ryggsmärta och känselbortfall från midjan och nedåt och patienten läggs in. Magnetröntgen genomförs efter ett dygn och visar en infektion i en ryggkota som påverkar ryggmärgskanalen.

Bristande undersökning av nervfunktion och bristande tillgång till magnetröntgen har bidragit till den försenade diagnosen.

Ärende SU 535-84/13

Åtgärdsbeslut från Inspektionen för vård och omsorg 2014-02-17

Länk till beslut från Inspektionen för vård och omsorg SU 535-84/13

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2014-03-24

Ärendet avslutas.

Länk till beslut från Inspektionen för vård och omsorg SU 535-84/13

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m