Försenad behandling av vätska i lungsäck hos nyfött barn (SU 535-221/13)

Vid kontroll vid 22 timmars ålder uppmärksammades att patienten hade hög andningsfrekvens. Utredning gjordes med provtagning som var utan anmärkning. Andningsfrekvensen fortsatte att kontrolleras och var lägre vid senare kontroller. En lungröntgen gjordes som visade vätska i höger lungsäck.

Denna information missades och patienten skrevs ut från sjukhuset, med återbesök 2 dygn senare. Föräldrarna uppmanades att höra av sig tidigare om den snabba andningen inte minskade.  Vid återbesöket hade patienten tecken på syrebrist och akut behandling fick sättas in i form av respirator och tömning av vätskan i lungsäcken. Patienten skrevs ut i gott skick till hemmet efter ett par dagar.

Ärende SU 535-221/13

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2015-04-22

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m