Förlodade synen på ett öga under väntetid till behandling, SU 535-367/15

Patient som remitteras till ögonkliniken på grund av åldersförändring i gula fläcken. Får vänta på första besök i drygt sex månader. Vid besöket konstateras att synen på ett öga gått förlorad. Behandling sätts omedelbart in för att rädda synen på det friskare ögat.

Diarienummer: SU 535-367/15

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2016-08-10

Ärendet avslutas

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m