Förlängd sårläkning efter höftoperation, SU 535-260/14

Svårt sjuk patient med höftprotes sedan 15 år. På grund av tilltagande besvär med att protesen hoppade ur led beslut om operation med byte till ny höftprotes. Snart efter operationen tillstöter andningsbesvär. Dessutom var såret svårläkt. Patienten överfördes till geriatrisk avdelning men såret fortsatte ge problem och man konstaterade infektion. Ett flertal reoperationer utfördes och man fick till slut såret att läka. Under tiden försämrades dock patientens allmäntillstånd och patienten avlider.

Diarienummer: SU 535-260/14

 

Beslut från Inspektionen för patientärenden
2015-08-27

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m