Förhöjt kaliumvärde hos dialyspatient som avlider efter operation SU 535-93/14

Njurtransplanterad patient som vårdas på grund av utredning av misstänkt tumör i transplantatnjuren. Biopsi tas från förändringen. Morgonen efter ingreppet är patienten påverkad med ett lågt blodtryck, långsam puls och andningssvårigheter. Ett förhöjt kaliumvärde i blodet upptäcks. Strax därefter blir patienten okontaktbar och utvecklar hjärtstopp som kan hävas. Vårdas på intensivvårdsavdelning i respirator. Utredning visar tecken på hjärnskada orsakad av cirkulationsstörning. Patienten avlider senare.

Diarienummer SU 535-93/14

Beslut från inspektionen för vård och omsorg, 2014-06-16

Ärendet avslutas.

Länk till beslut från Inspektionen för vård och omsorg.

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m