Fördröjning av diagnos av dottersvulst till bröstcancer, SU 2016-01674

2016-05-11

Patient som opererats för bröstcancer angav vid mottagningsbesök en påtaglig nytillkommen smärta i bröstbenet. Ansvarig läkare beslutade att man tillsvidare skulle avvakta och om ingen förbättring skedde skulle man göra en skelettskintigrafi. Därefter träffade patienten ett flertal olika vårdgivare men ingen efterfrågade hur symptomen utvecklades. Först ett halvår senare utförs en skelettskintigrafi som visar misstanke om skelettmetastaser i bröstbenet, dock inte helt bekräftat. Magnetröntgen och datortomografi med biopsi tas av den aktuella förändringen och slutlig diagnos ställs först ytterligare åtta månader senare och patienten informerades om detta en månad senare. Från att skelettskintigrafin gjordes tog det nio månader till säker diagnos vilket är en oacceptabel tid. Om detta påverkat prognosen eller ej är oklart. Patienten fick därefter sedvanlig behandling för skelettmetastasen.

Diarienr SU 2016-01674

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-03-21

Ärendet avslutas.

Länk till beslut     

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m