Fördröjning av akut kejsarsnitt, SU 535-245/14

Omföderska som tidigare genomgått kejsarsnitt respektive sugklocksförlossning. Inkom i graviditetsvecka 42 för igångsättning. Bland annat gavs värkstimulerande dropp och epiduralbedövning. Mot slutet, nattetid, visade CTG oregelbundet mönster, men skalpprov var normalt. Därefter försämrades dock CTG mönstret snabbt varvid det beslutades om larmsnitt. Det tog 15 minuter innan barnet var fött, på grund av annat pågående kejsarsnitt. Vid operationen noterades uterusruptur. Barnet var mycket påverkat och omhändertogs för hypotermibehandling.

Diarienummer SU 535-245/14

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2015-11-18

Ärendet avslutas

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m