Fördröjd utredning av stroke medförde att eventuell trombolys inte kunde göras, SU 2016-02872

2016-07-25

Patient med tablettbehandlad hypertoni och förhöjda blodfetter insjuknar akut med symtom som skulle kunna tyda på hjärninfarkt. Patienten avböjdes dock initialt till specialistenhet då misstanken bedömdes som låg. Utredning på annan enhet visade dock en drygt cm-stor hjärninfarkt. Patienten övertogs till specialistenheten för vidare utredning och vård men då var tiden ute för eventuell trombolysbehandling.

Efter elva dagars vårdtid skrevs patienten ut till hemmet, betydligt förbättrad men med vissa restsymtom som förhoppningsvis också kommer att restitueras.

Diarienummer: SU 2016-02872

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2016-11-29

Ärendet avslutas

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m