Fördröjd utredning av malignitetsmisstänkt förändring SU 535-259/14

Multisjuk patient där man som bifynd vid utredning noterat vida gallgångar och remitterat till kompletterande undersökning med datortomografi buk. Denna utfördes efter årsskiftet cirka tio veckor efter remissdatum. Svaret som anger stark malignitetsmisstanke når remitterande klinik efter sex veckor. Därifrån remitteras patient vidare till primärvård för kompletterande utredning. Remiss för fortsatt utredning av bukfyndet når kirurgkliniken två månader senare. Den fortsatta utredningen visar kvarstående misstanke om tumör. Patienten mår dock efter omständigheterna relativt väl.

Patientens utredning inom och mellan vårdenheter har fördröjts i flera steg, vilket ger stor risk för försämrat tillstånd och fördröjd behandling. Händelseanalys med samtliga inblandade vårdenheter pågår.

Diarienummer SU 535-259/14

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-06-18

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m