Fördröjd patologisk diagnostik av tarmpreparat, SU 2017-00460

2017-02-06

Patient som genomgår en så kallad Whipple-operation, vilket innebär en omfattande operation där en del av bukspottkörteln, en del av magsäck, djupa gallgången, tolvfingertarmen och del av tunntarmen tas bort. Ett antal preparat tas om hand för senare patologisk diagnostik. Av olika anledningar tas inte preparaten om hand på rätt sätt, vilket försvårar diagnostik och utgjorde en risk för patienten. Dock kunde man eftergranska preparaten till viss del och patienten kunde senare få rätt behandling.

Diarienr SU 2017-00460

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2017-04-28

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m