Fördröjd diagnostik av ögonbottenscreening, SU 535-453/14

Två patienter med diabetes som genomgick screening med ögonbottenfotografering. Fick på grund av bristande resurser vänta fem månader på bedömningen av bilderna. Ingen av dessa patienter drabbades av skada, men situationen innebär stor risk att eventuella sjukdomsförändringar upptäcks för sent.

Diarienummer: SU 535-453/14

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-01-22

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m