Fördröjd diagnos och åtgärd gällande tumörpatient inom ögonsjukvård, SU 535-414/15

Tidigare ögonfrisk patient söker då en rödbrun fläck i ögat har vuxit. Det finns en misstanke om att det rör sig om en tumör. Patientens öga fotograferas, men fotot blir bedömt först sex månader senare. Därefter opereras patienten omgående i två seanser, varefter man från vävnadsprov får besked att all tumörvävnad bortopererats. Den förlängda handläggningstiden har dock inneburit en förhöjd risk för tumörspridning.      

Diarienummer: SU 535-414/15

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-01-22

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m