Fördröjd diagnos av lungmetastaser på grund av bristande administrativa rutiner, SU 535-344/14

Patient som tidigare opererats för levercancer och som nu sökt vård för bland annat buksmärtor vid flera tillfällen. På lungröntgen som gjordes såg man tumörmisstänkta förändringar som inte hade funnits en månad tidigare. Detta svar blev liggande i en provsvarslåda hos en AT-läkare som hade slutat på Kirurgkliniken och diagnosen fördröjdes därför 3-4 veckor. Denna fördröjning har inte haft någon betydelse för förloppet av patientens sjukdom.

Diarienr: SU 535-344/14

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-09-24

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m