Fördröjd diagnos av aortaaneurysm

En patient på ortopedisk vårdavdelning blir plötsligt sämre. Bedömning sker av narkosjour och medicinjour, och man har telefonkontakt med kirurgkonsult. Patienten blir kvar på avdelningen i ett par timmar tills man med röntgen konstaterar aortaaneurysm.

Patienten läggs in på ortopedisk vårdavdelning på misstanke om infektion i fotled med spridning till blodet. Under vårdtiden på avdelningen utvecklar patienten buksmärtor och blir en dryg vecka efter inläggning plötsligt försämrad med sänkt medvetande och lågt blodtryck. Bedömning sker av narkosjour och medicinjour, och man har också telefonkontakt med kirurgkonsult, men patienten blir kvar på vårdavdelningen i ett par timmar till dess man genom röntgenundersökning konstaterar ett brustet bråck på stora kroppspulsådern (aortaaneurysm).

Efter kort vård på intensivvårdsavdelningen, Mölndals sjukhus, överflyttas patienten till Kärl-Thorax, Sahlgrenska sjukhuset, och opereras där akut.

På grund av försämring reopereras patienten två dagar senare vid misstanke om bristande blodcirkulation till tarm, vilket konstateras i samband med operationen. Patienten avlider ytterligare en dag senare.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-11-15

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-11-15

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m