Fördröjd behandling av ögonsjukdom, SU 535-451/14

Patient med åldersrelaterad makuladegeneration i vänster öga, kroniska förändringar i gula fläcken (AMD). Fick tre behandlingar med injektioner i ögat, samtliga med fördröjning. Efter trejde injektionen konstaterades bestående synnedsättning i ögat. Det går inte att utesluta att synnedsättningen orsakats av den fördröjda behandlingen.

Diarienummer: SU 535-451/14

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2015-08-11

Ärendet avslutas

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m