Fördröjd uppföljning av patient med ögonsjukdom, SU 535-390/14

Patient med våt åldersförändringar i gula fläcken, AMD, som blivit behandlad med månatliga injektioner i ögat tre gånger under 2012 och därefter ytterligare tre omgångar hösten 2013. Patienten skulle kallats på återbesök en månad efter behandling men på grund av bristande resurser dröjde det fem månader innan kontroll. Patienten hade då ärrbildning som inte kunde behandlas. Sannolikt bidrog den fördröjda kontrollen till att synen inte gick att rädda.

Diarienummer: SU 535-390/14

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-04-28

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m