För lång väntetid på ögonbehandling, SU 2017-02415

2017-06-26

Patient med sjukdom i gula fläcken och som fått injektioner i ögat. Dock har väntan på behandling överskridit medicinskt måldatum ett flertal gånger. Det kan således inte uteslutas att den fördröjda väntetiden påverkat behandlingsresultatet.

Diarienummer: SU 2017-02415

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-11-01

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m